Attack Guide

Shinobu

Ninpo: Kanashibari no Jutsu

Kanji: 忍法 金縛りの術
Translation: Ninja Arts:Paralysis Jutsu

Ninpo: Kintama Tsubushi

Kanji: 忍法 金玉潰し
Translation: Ninja Arts: Testicles Crush

Ninpo: Oodako

Kanji: 忍法 大凧
Translation: Ninja Arts: Big Kite

Sexy Ninpo: Kare-San-Sui

Kanji: 熟々(セクシー)忍法 枯散衰(かれさんすい)
Translation: Sexy Ninja Arts: Wither-Scatter-Wane