Attack Guide

Kawamatsu

Menamugawa

Kanji: 滅南無川(めなむがわ)
Translation: Destructive Hailing River

Yagura Ryuuou

Kanji: 櫓流桜(やぐらりゅうおう)
Translation: Tower Ryuuou

Yori Kiri

Kanji: 寄り斬り
Translation: Pushing Cut