Guía de Ataques

Lindbergh

Cool Shooter

Kanji: クールシューター
Traducción: Disparador de Frío

Laser Shooter

Kanji: レーザーシューター
Traducción: Disparador de Láser