Guía de Ataques

Queen

Black Coffee

Kanji: ブラック光火(コーヒー)
Traducción: Café Negro

Brachio Bomba

Kanji: 無頼男爆弾(ブラキオボムバ)
Traducción: Braquio-bomba

Brachiojaurus

Kanji: ブラキオ蛇ウルス
Traducción: Braquiofidio

Brachiolauncher

Kanji: ブラキオランチャー
Traducción: Braquiolanzacohetes

Brachiotoguros

Kanji: ブラキオとぐロス
Traducción: Braquioenrosque

Bridal Grapper

Kanji: ブライダル熱拳(グラッパー)
Traducción: Capturador Nupcial

Bry Pan

Kanji: 風来拳(ブライパン)
Traducción: Sartén Maliciosa